ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป.สงขลา เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 สพป.สงขลา เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 64 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน