ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป.สงขลา เขต 3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป.สงขลา เขต 3 44 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป.สงขลา เขต 3 42 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป.สงขลา เขต 3 36 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป.สงขลา เขต 3 36 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สงขลา เขต 3 35 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน