ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป.สงขลา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป.สงขลา เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป.สงขลา เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 สพป.สงขลา เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป.สงขลา เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป.สงขลา เขต 3 56 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป.สงขลา เขต 3 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 50 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน