ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนม้างอน สพป.สงขลา เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 สพป.สงขลา เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป.สงขลา เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป.สงขลา เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคูหา สพป.สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป.สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน