ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป.สงขลา เขต 3 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป.สงขลา เขต 3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป.สงขลา เขต 3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนม้างอน สพป.สงขลา เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 สพป.สงขลา เขต 3 74.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป.สงขลา เขต 3 63.75 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป.สงขลา เขต 3 59.25 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน