ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
2 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
3 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
4 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป.สงขลา เขต 3 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านนาทวีและโรงเรียนบ้านเกาะทาก หุ่นยนต์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โรงเรียนบ้านโคกตกและโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา หุ่นยนต์ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจตามเงื่อนไขได้

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน