ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป.สงขลา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป.สงขลา เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป.สงขลา เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป.สงขลา เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนม้างอน สพป.สงขลา เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสุโส๊ะ สพป.สงขลา เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป.สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป.สงขลา เขต 3 67 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน