ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านควนหมาก สพป.สงขลา เขต 3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ สพป.สงขลา เขต 3 83.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 82.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสุเหร่า สพป.สงขลา เขต 3 82.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง สพป.สงขลา เขต 3 81.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 81.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สพป.สงขลา เขต 3 81.6 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป.สงขลา เขต 3 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป.สงขลา เขต 3 80.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทับยาง สพป.สงขลา เขต 3 79.8 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา สพป.สงขลา เขต 3 79.35 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน