ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป.สงขลา เขต 3 88.9 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป.สงขลา เขต 3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป.สงขลา เขต 3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก สพป.สงขลา เขต 3 73.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโหนด สพป.สงขลา เขต 3 71.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป.สงขลา เขต 3 67.4 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป.สงขลา เขต 3 67.2 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป.สงขลา เขต 3 65.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง สพป.สงขลา เขต 3 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านประกอบ สพป.สงขลา เขต 3 63.8 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป.สงขลา เขต 3 63.6 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 สพป.สงขลา เขต 3 62.2 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต 3 60.8 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดทุ่งข่า สพป.สงขลา เขต 3 56.8 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน