ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโหนด สพป.สงขลา เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมุนี สพป.สงขลา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านลำลอง สพป.สงขลา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านล่องควน สพป.สงขลา เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วง สพป.สงขลา เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป.สงขลา เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป.สงขลา เขต 3 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนชุมชนสร้างตนเองนิคมเทพา ผิดกติกาการแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน