ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วง สพป.สงขลา เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคูหา สพป.สงขลา เขต 3 98.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป.สงขลา เขต 3 91.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 77.6 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป.สงขลา เขต 3 77.04 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านลำลอง สพป.สงขลา เขต 3 73.09 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านระตะ สพป.สงขลา เขต 3 67.18 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 64.53 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านมุนี สพป.สงขลา เขต 3 59.56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 56.71 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโหนด สพป.สงขลา เขต 3 46.13 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน