ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าข่อย สพป.สงขลา เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพรุตู สพป.สงขลา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป.สงขลา เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป.สงขลา เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านประกอบ สพป.สงขลา เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป.สงขลา เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเคลียง สพป.สงขลา เขต 3 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป.สงขลา เขต 3 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.สงขลา เขต 3 77 เงิน 10  
13 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สงขลา เขต 3 77 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน