ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สพป.สงขลา เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา สพป.สงขลา เขต 3 98.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ สพป.สงขลา เขต 3 76.72 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านนนท์ สพป.สงขลา เขต 3 70.34 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.สงขลา เขต 3 54.48 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ สพป.สงขลา เขต 3 52.59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านพรุหวา สพป.สงขลา เขต 3 50.69 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป.สงขลา เขต 3 50.34 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป.สงขลา เขต 3 50.17 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป.สงขลา เขต 3 48.97 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป.สงขลา เขต 3 46.9 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านคูหา สพป.สงขลา เขต 3 45.86 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป.สงขลา เขต 3 44.66 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป.สงขลา เขต 3 41.55 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน