ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 85.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สงขลา เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนวัดนาหมอศรี สพป.สงขลา เขต 3 79.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 78.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านลำชิง สพป.สงขลา เขต 3 76.8 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน สพป.สงขลา เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปริกใต้ สพป.สงขลา เขต 3 74.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป.สงขลา เขต 3 74.8 เงิน 8  
10 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ สพป.สงขลา เขต 3 73.2 เงิน 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 สพป.สงขลา เขต 3 72 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน