ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป.สงขลา เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สงขลา เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนวัดประจ่า สพป.สงขลา เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป.สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป.สงขลา เขต 3 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 64 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน