ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป.สงขลา เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป.สงขลา เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา๑ สพป.สงขลา เขต 3 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป.สงขลา เขต 3 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป.สงขลา เขต 3 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ สพป.สงขลา เขต 3 63 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน