ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป.สงขลา เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 16 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านทับโกบ สพป.สงขลา เขต 3 10 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนม้างอน สพป.สงขลา เขต 3 10 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า สพป.สงขลา เขต 3 8 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 6 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดยางทอง สพป.สงขลา เขต 3 6 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป.สงขลา เขต 3 4 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป.สงขลา เขต 3 4 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป.สงขลา เขต 3 4 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป.สงขลา เขต 3 4 เข้าร่วม 10  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป.สงขลา เขต 3 2 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า สพป.สงขลา เขต 3 2 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนวัดปริก สพป.สงขลา เขต 3 2 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา สพป.สงขลา เขต 3 2 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
19 โรงเรียนบ้านพรุหวา สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
20 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
21 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
22 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน