ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพป.สงขลา เขต 3 64 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเคลียง สพป.สงขลา เขต 3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 สพป.สงขลา เขต 3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป.สงขลา เขต 3 29 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต 3 24 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 19 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป.สงขลา เขต 3 14 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป.สงขลา เขต 3 14 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.สงขลา เขต 3 13 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป.สงขลา เขต 3 12 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป.สงขลา เขต 3 12 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สพป.สงขลา เขต 3 12 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป.สงขลา เขต 3 10 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน