ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดา สพป.สงขลา เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป.สงขลา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านประกอบ สพป.สงขลา เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป.สงขลา เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป.สงขลา เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก สพป.สงขลา เขต 3 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป.สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป.สงขลา เขต 3 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเทพา สพป.สงขลา เขต 3 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป.สงขลา เขต 3 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน