ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนวัดปริก สพป.สงขลา เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านม่วง สพป.สงขลา เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป.สงขลา เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมุนี สพป.สงขลา เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกม้า สพป.สงขลา เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านประกอบ สพป.สงขลา เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนสังวาลย์วิท 2 สพป.สงขลา เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป.สงขลา เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) สพป.สงขลา เขต 3 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านลางา สพป.สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ สพป.สงขลา เขต 3 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านสุโส๊ะ สพป.สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป.สงขลา เขต 3 64 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน