สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 15 21 0 36 45 11 2 5 58
2 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 12 7 0 19 19 7 7 5 33
3 บ้านสะพานหัก 11 2 0 13 13 7 5 6 25
4 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 9 3 0 12 21 3 1 1 25
5 ชุมชนบ้านปาดัง 8 5 0 13 24 12 5 2 41
6 บ้านนา 8 3 0 11 22 12 9 6 43
7 บ้านคอลอมุดอ 7 5 0 12 14 9 3 7 26
8 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 5 3 0 8 11 8 3 3 22
9 วัดสองพี่น้อง 5 3 0 8 10 3 1 4 14
10 บ้านนาปรัง 5 1 0 6 5 6 1 3 12
11 วัดลำพดจินดาราม 4 1 0 5 6 2 0 1 8
12 วัดประจ่า 4 0 0 4 6 4 4 1 14
13 ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 4 0 0 4 3 1 2 2 6
14 ทองอยู่นุตกุล 3 3 0 6 9 1 0 5 10
15 บ้านตลิ่งชัน 3 2 0 5 9 5 5 3 19
16 บ้านป่าเร็ด 3 2 0 5 4 5 3 2 12
17 วัดนาปรือ 3 1 0 4 6 4 2 0 12
18 บ้านสุเหร่า 3 0 0 3 4 1 1 1 6
19 บ้านคูนายสังข์ 2 5 0 7 5 9 3 1 17
20 บ้านโหนด 2 3 0 5 5 3 3 2 11
21 ชุมชนวัดควนมีด 2 2 0 4 8 4 3 1 15
22 บ้านยางเกาะ 2 1 0 3 6 2 0 0 8
23 บ้านวังบวบ 2 1 0 3 6 1 1 3 8
24 บ้านป่างาม 2 1 0 3 5 4 1 5 10
25 บ้านเคลียง 2 1 0 3 3 1 1 5 5
26 วัดห้วยคู 2 1 0 3 2 0 2 0 4
27 วัดท่าประดู่ 2 0 0 2 6 3 1 1 10
28 บ้านทับโกบ 2 0 0 2 5 3 1 1 9
29 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 2 0 0 2 3 7 2 1 12
30 วัดปริก 2 0 0 2 3 4 2 5 9
31 บ้านท่าคลอง 2 0 0 2 2 3 4 2 9
32 บ้านทัพหลวง 2 0 0 2 2 2 1 0 5
33 สังวาลย์วิท ๒ 2 0 0 2 2 2 1 0 5
34 บ้านทรายขาว 2 0 0 2 2 1 3 0 6
35 สะบ้าย้อย 1 5 0 6 14 9 11 6 34
36 วัดคลองยอ 1 3 0 4 6 3 10 8 19
37 บ้านบาโหย 1 3 0 4 1 9 9 7 19
38 วัดคงคาสวัสดิ์ 1 2 0 3 4 6 4 3 14
39 กฤณาวิทยา 1 2 0 3 4 4 2 1 10
40 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ 1 2 0 3 3 1 1 2 5
41 บ้านควนเสม็ด 1 1 0 2 5 5 3 0 13
42 บ้านวังใหญ่ 1 1 0 2 2 6 2 3 10
43 บ้านสุโสะ 1 1 0 2 2 2 1 0 5
44 เทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 1 0 2 2 1 2 1 5
45 รุ่งภิญโญ 1 1 0 2 1 3 10 9 14
46 สายชล 1 0 0 1 6 6 4 1 16
47 วัดวังไทร 1 0 0 1 5 3 4 3 12
48 บ้านม่วง 1 0 0 1 5 0 2 0 7
49 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1 0 0 1 4 0 0 1 4
50 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1 0 0 1 3 8 6 5 17
51 บ้านลำเปา 1 0 0 1 3 7 5 2 15
52 บ้านคลองกวางเขาวัง 1 0 0 1 2 2 1 1 5
53 บ้านสม็อง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
54 วัดเกษมรัตน์ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
55 ชุมชนวัดน้ำขาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านห้วยเต่า 1 0 0 1 1 3 1 3 5
57 บ้านเลียบ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
58 ตชด.ทุ่งไม้ด้วน ๒ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านท่าข่อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 0 5 0 5 7 2 1 5 10
61 เสนพงศ์ 0 4 0 4 11 7 4 3 22
62 บ้านป่าโอน 0 3 0 3 2 4 5 2 11
63 บ้านเทพา 0 2 0 2 6 6 3 3 15
64 บ้านคูหา 0 2 0 2 3 4 5 3 12
65 บ้านปากบางสะกอม 0 2 0 2 3 2 4 1 9
66 บ้านไร่ อำเภอสะเดา 0 2 0 2 3 2 1 1 6
67 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 0 2 0 2 3 1 0 0 4
68 ม้างอน 0 2 0 2 2 7 3 4 12
69 บ้านตะเคียนเภา 0 2 0 2 2 4 2 1 8
70 สุขเกษมวิทยา 0 2 0 2 2 2 0 2 4
71 ชุมชนบ้านนากัน 0 2 0 2 1 2 5 7 8
72 บ้านเมาะลาแต 0 1 0 1 4 6 7 1 17
73 บ้านกะทิง 0 1 0 1 4 5 4 8 13
74 บ้านโคกม้า 0 1 0 1 4 2 1 0 7
75 วงศ์วิทย์ 0 1 0 1 4 0 2 2 6
76 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
77 บ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย 0 1 0 1 3 4 0 0 7
78 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 0 1 0 1 3 3 0 0 6
79 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
80 บ้านลำชิง 0 1 0 1 3 1 3 1 7
81 บ้านลางา 0 1 0 1 3 1 2 1 6
82 บ้านท่าไทร 0 1 0 1 3 1 0 0 4
83 ชุมชนบ้านสะท้อน 0 1 0 1 2 5 2 1 9
84 บ้านมุนี 0 1 0 1 2 1 2 1 5
85 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 0 1 0 1 2 0 2 0 4
86 บ้านควนตานี 0 1 0 1 2 0 1 0 3
87 บ้านทุ่งไพล 0 1 0 1 1 8 6 5 15
88 วัดเขามีเกียรติ 0 1 0 1 1 3 2 0 6
89 บ้านปริกใต้ 0 1 0 1 1 3 0 1 4
90 บ้านสะกอม 0 1 0 1 1 1 1 1 3
91 บ้านทุ่งน้ำขาว 0 1 0 1 1 1 1 0 3
92 วัดยางทอง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
93 เทศบาล ๓ ชุมชนบ้านตัวอย่าง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
94 บ้านท่าม่วง 0 1 0 1 1 0 1 1 2
95 ชุมชนบ้านนาทับ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
96 วัดบ้านลุ่ม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
97 บ้านพรุตู 0 1 0 1 1 0 0 2 1
98 บ้านนนท์ 0 1 0 1 0 6 4 1 10
99 บ้านระตะ 0 1 0 1 0 4 1 1 5
100 บ้านตาแปด 0 1 0 1 0 2 2 2 4
101 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 1 0 1 0 1 1 2 2
102 บ้านคลองขุด 0 1 0 1 0 0 2 1 2
103 บ้านโต้นนท์ 0 0 0 0 7 3 4 2 14
104 บ้านประกอบ 0 0 0 0 6 3 2 0 11
105 บ้านพระพุทธ 0 0 0 0 3 3 4 5 10
106 ชุมชนบ้านทางควาย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
107 บ้านเกาะทาก 0 0 0 0 2 5 3 4 10
108 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 2 2 4 1 8
109 บ้านปากบางนาทับ 0 0 0 0 2 2 2 5 6
110 บ้านแพร้ว 0 0 0 0 2 2 1 2 5
111 บ้านทับยาง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
112 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
113 บ้านลำลอง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
114 บ้านล่องควน 0 0 0 0 2 0 3 1 5
115 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
116 บ้านสะพานเคียน 0 0 0 0 1 3 1 2 5
117 บ้านตูหยง 0 0 0 0 1 3 0 3 4
118 บ้านสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
119 วัดทุ่งพระ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
120 บ้านฉลุง 0 0 0 0 1 1 5 1 7
121 บ้านทำเนียบ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
122 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 0 0 0 0 1 1 1 1 3
123 บ้านควนหมาก 0 0 0 0 1 1 1 1 3
124 บ้านปากช่อง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
125 บ้านพังลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 บ้านเกาะค่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านป่าชิง 0 0 0 0 1 0 3 0 4
128 วัดช่องเขา 0 0 0 0 1 0 2 1 3
129 บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย 0 0 0 0 1 0 2 0 3
130 บ้านควนหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
131 วัดขุนตัดหวาย 0 0 0 0 1 0 2 0 3
132 บ้านควนเจดีย์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
133 วัดทุ่งข่า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
134 บ้านควนขี้แรด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านสำนักขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านแม่ที 0 0 0 0 0 5 5 3 10
137 เทศบาลตำบลปริก 0 0 0 0 0 5 1 0 6
138 บ้านโคกตก 0 0 0 0 0 3 5 4 8
139 บ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 0 0 0 0 0 3 2 5 5
140 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 0 0 0 0 0 3 2 2 5
141 บ้านควนตีหมุน 0 0 0 0 0 3 2 0 5
142 บ้านเก่า อำเภอนาทวี 0 0 0 0 0 3 2 0 5
143 บ้านโคกสิเหรง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
144 บ้านลำไพล 0 0 0 0 0 3 0 2 3
145 วัดนาหมอศรี 0 0 0 0 0 3 0 0 3
146 บ้านพรุหวา 0 0 0 0 0 2 1 2 3
147 ชุมชนวัดปลักชะเมา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
148 บ้านท่า 0 0 0 0 0 2 1 1 3
149 บ้านกรงอิตำ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
150 บ้านปากบาง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
151 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
152 บ้านนาจะแหน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
153 สมาคมไทยผลิตยา ๒ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
154 บ้านท่าหมาก 0 0 0 0 0 1 1 2 2
155 บ้านคลองแงะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
156 บ้านน้ำเค็ม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
157 บ้านกระอาน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านคลองประดู่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 บ้านหน่ำฮั้ว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 บ้านป่ากอ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
162 บ้านน้ำลัด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
163 บ้านโคกกอ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
164 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 ตชด.บ้านประกอบออก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านควนหรัน อำเภอเทพา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านควนไม้ไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านบ่อน้ำส้ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านโมย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านใหม่ อำเภอสะเดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านบ่อเตย 0 0 0 0 0 0 4 0 4
173 บ้านปลักบ่อ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
174 บ้านสำนักหว้า 0 0 0 0 0 0 2 1 2
175 บ้านป็อง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
176 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
177 บ้านเกาะแลหนัง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
178 บ้านถ้ำตลอด 0 0 0 0 0 0 1 2 1
179 บ้านทุ่งนาเคียน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
180 บ้านแซะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 ตชด.มหาราช ๑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านม่วงถ้ำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 อุทยานอุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
187 บ้านแค 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 วัดเทพาไพโรจน์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 เหมืองควนกรด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 169 160 0 329 537 444 355 281 1,336