สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 45 11 2 5 58
2 ชุมชนบ้านปาดัง 24 12 5 2 41
3 บ้านนา 22 12 9 6 43
4 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 21 3 1 1 25
5 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 19 7 7 5 33
6 สะบ้าย้อย 14 9 11 6 34
7 บ้านคอลอมุดอ 14 9 3 7 26
8 บ้านสะพานหัก 13 7 5 6 25
9 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 11 8 3 3 22
10 เสนพงศ์ 11 7 4 3 22
11 วัดสองพี่น้อง 10 3 1 4 14
12 บ้านตลิ่งชัน 9 5 5 3 19
13 ทองอยู่นุตกุล 9 1 0 5 10
14 ชุมชนวัดควนมีด 8 4 3 1 15
15 บ้านโต้นนท์ 7 3 4 2 14
16 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 7 2 1 5 10
17 สายชล 6 6 4 1 16
18 บ้านเทพา 6 6 3 3 15
19 วัดประจ่า 6 4 4 1 14
20 วัดนาปรือ 6 4 2 0 12
21 วัดคลองยอ 6 3 10 8 19
22 บ้านประกอบ 6 3 2 0 11
23 วัดท่าประดู่ 6 3 1 1 10
24 วัดลำพดจินดาราม 6 2 0 1 8
25 บ้านยางเกาะ 6 2 0 0 8
26 บ้านวังบวบ 6 1 1 3 8
27 บ้านคูนายสังข์ 5 9 3 1 17
28 บ้านนาปรัง 5 6 1 3 12
29 บ้านควนเสม็ด 5 5 3 0 13
30 บ้านป่างาม 5 4 1 5 10
31 วัดวังไทร 5 3 4 3 12
32 บ้านโหนด 5 3 3 2 11
33 บ้านทับโกบ 5 3 1 1 9
34 บ้านม่วง 5 0 2 0 7
35 บ้านเมาะลาแต 4 6 7 1 17
36 วัดคงคาสวัสดิ์ 4 6 4 3 14
37 บ้านกะทิง 4 5 4 8 13
38 บ้านป่าเร็ด 4 5 3 2 12
39 กฤณาวิทยา 4 4 2 1 10
40 บ้านโคกม้า 4 2 1 0 7
41 บ้านสุเหร่า 4 1 1 1 6
42 วงศ์วิทย์ 4 0 2 2 6
43 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 4 0 0 1 4
44 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 4 0 0 0 4
45 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 8 6 5 17
46 บ้านลำเปา 3 7 5 2 15
47 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 3 7 2 1 12
48 บ้านคูหา 3 4 5 3 12
49 วัดปริก 3 4 2 5 9
50 บ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย 3 4 0 0 7
51 บ้านพระพุทธ 3 3 4 5 10
52 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 3 3 0 0 6
53 บ้านปากบางสะกอม 3 2 4 1 9
54 บ้านไร่ อำเภอสะเดา 3 2 1 1 6
55 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 3 2 0 0 5
56 ชุมชนบ้านทางควาย 3 2 0 0 5
57 บ้านลำชิง 3 1 3 1 7
58 ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 3 1 2 2 6
59 บ้านลางา 3 1 2 1 6
60 บ้านเคลียง 3 1 1 5 5
61 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ 3 1 1 2 5
62 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 3 1 0 0 4
63 บ้านท่าไทร 3 1 0 0 4
64 ม้างอน 2 7 3 4 12
65 บ้านวังใหญ่ 2 6 2 3 10
66 บ้านเกาะทาก 2 5 3 4 10
67 ชุมชนบ้านสะท้อน 2 5 2 1 9
68 บ้านป่าโอน 2 4 5 2 11
69 บ้านตะเคียนเภา 2 4 2 1 8
70 บ้านท่าคลอง 2 3 4 2 9
71 บ้านห้วยบอน 2 2 4 1 8
72 บ้านปากบางนาทับ 2 2 2 5 6
73 บ้านแพร้ว 2 2 1 2 5
74 บ้านคลองกวางเขาวัง 2 2 1 1 5
75 บ้านทัพหลวง 2 2 1 0 5
76 สังวาลย์วิท ๒ 2 2 1 0 5
77 บ้านสุโสะ 2 2 1 0 5
78 สุขเกษมวิทยา 2 2 0 2 4
79 บ้านทรายขาว 2 1 3 0 6
80 เทศบาล ๑ บ้านสะเดา 2 1 2 1 5
81 บ้านมุนี 2 1 2 1 5
82 บ้านทับยาง 2 1 1 1 4
83 บ้านสม็อง 2 1 1 0 4
84 วัดเกษมรัตน์ 2 1 1 0 4
85 บ้านท่าโพธิ์ 2 1 0 2 3
86 บ้านลำลอง 2 1 0 1 3
87 บ้านล่องควน 2 0 3 1 5
88 วัดห้วยคู 2 0 2 0 4
89 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 2 0 2 0 4
90 บ้านบ่อทอง 2 0 1 1 3
91 บ้านควนตานี 2 0 1 0 3
92 ชุมชนวัดน้ำขาว 2 0 0 0 2
93 บ้านบาโหย 1 9 9 7 19
94 บ้านทุ่งไพล 1 8 6 5 15
95 รุ่งภิญโญ 1 3 10 9 14
96 วัดเขามีเกียรติ 1 3 2 0 6
97 บ้านห้วยเต่า 1 3 1 3 5
98 บ้านสะพานเคียน 1 3 1 2 5
99 บ้านตูหยง 1 3 0 3 4
100 บ้านปริกใต้ 1 3 0 1 4
101 ชุมชนบ้านนากัน 1 2 5 7 8
102 บ้านสวรรค์ 1 2 3 0 6
103 วัดทุ่งพระ 1 2 0 0 3
104 บ้านฉลุง 1 1 5 1 7
105 บ้านทำเนียบ 1 1 2 0 4
106 บ้านสะกอม 1 1 1 1 3
107 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 1 1 1 1 3
108 บ้านควนหมาก 1 1 1 1 3
109 บ้านทุ่งน้ำขาว 1 1 1 0 3
110 บ้านปากช่อง 1 1 1 0 3
111 บ้านเลียบ 1 1 0 1 2
112 วัดยางทอง 1 1 0 1 2
113 เทศบาล ๓ ชุมชนบ้านตัวอย่าง 1 1 0 1 2
114 ตชด.ทุ่งไม้ด้วน ๒ 1 1 0 0 2
115 บ้านพังลา 1 1 0 0 2
116 บ้านเกาะค่าง 1 1 0 0 2
117 บ้านป่าชิง 1 0 3 0 4
118 วัดช่องเขา 1 0 2 1 3
119 บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย 1 0 2 0 3
120 บ้านควนหัวช้าง 1 0 2 0 3
121 วัดขุนตัดหวาย 1 0 2 0 3
122 บ้านท่าม่วง 1 0 1 1 2
123 ชุมชนบ้านนาทับ 1 0 1 0 2
124 วัดบ้านลุ่ม 1 0 1 0 2
125 บ้านควนเจดีย์ 1 0 1 0 2
126 บ้านพรุตู 1 0 0 2 1
127 วัดทุ่งข่า 1 0 0 1 1
128 บ้านท่าข่อย 1 0 0 0 1
129 บ้านควนขี้แรด 1 0 0 0 1
130 บ้านสำนักขาม 1 0 0 0 1
131 บ้านนนท์ 0 6 4 1 10
132 บ้านแม่ที 0 5 5 3 10
133 เทศบาลตำบลปริก 0 5 1 0 6
134 บ้านระตะ 0 4 1 1 5
135 บ้านโคกตก 0 3 5 4 8
136 บ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 0 3 2 5 5
137 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 0 3 2 2 5
138 บ้านควนตีหมุน 0 3 2 0 5
139 บ้านเก่า อำเภอนาทวี 0 3 2 0 5
140 บ้านโคกสิเหรง 0 3 1 0 4
141 บ้านลำไพล 0 3 0 2 3
142 วัดนาหมอศรี 0 3 0 0 3
143 บ้านตาแปด 0 2 2 2 4
144 บ้านพรุหวา 0 2 1 2 3
145 ชุมชนวัดปลักชะเมา 0 2 1 1 3
146 บ้านท่า 0 2 1 1 3
147 บ้านกรงอิตำ 0 2 1 0 3
148 บ้านปากบาง 0 2 0 2 2
149 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 0 1 2 0 3
150 บ้านนาจะแหน 0 1 2 0 3
151 สมาคมไทยผลิตยา ๒ 0 1 2 0 3
152 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 1 1 2 2
153 บ้านท่าหมาก 0 1 1 2 2
154 บ้านคลองแงะ 0 1 1 1 2
155 บ้านน้ำเค็ม 0 1 1 1 2
156 บ้านกระอาน 0 1 1 0 2
157 บ้านคลองประดู่ 0 1 1 0 2
158 บ้านหน่ำฮั้ว 0 1 1 0 2
159 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 0 1 1 0 2
160 บ้านป่ากอ 0 1 0 2 1
161 บ้านน้ำลัด 0 1 0 1 1
162 บ้านโคกกอ 0 1 0 1 1
163 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 0 1 0 0 1
164 ตชด.บ้านประกอบออก 0 1 0 0 1
165 บ้านควนหรัน อำเภอเทพา 0 1 0 0 1
166 บ้านควนไม้ไผ่ 0 1 0 0 1
167 บ้านบ่อน้ำส้ม 0 1 0 0 1
168 บ้านเขาน้อย 0 1 0 0 1
169 บ้านโมย 0 1 0 0 1
170 บ้านใหม่ อำเภอสะเดา 0 1 0 0 1
171 บ้านบ่อเตย 0 0 4 0 4
172 บ้านปลักบ่อ 0 0 3 0 3
173 บ้านคลองขุด 0 0 2 1 2
174 บ้านสำนักหว้า 0 0 2 1 2
175 บ้านป็อง 0 0 2 0 2
176 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 0 0 2 0 2
177 บ้านเกาะแลหนัง 0 0 2 0 2
178 บ้านถ้ำตลอด 0 0 1 2 1
179 บ้านทุ่งนาเคียน 0 0 1 1 1
180 บ้านแซะ 0 0 1 0 1
181 วัดบ้านไร่ 0 0 1 0 1
182 ตชด.มหาราช ๑ 0 0 1 0 1
183 บ้านม่วงถ้ำ 0 0 1 0 1
184 อุทยานอุทิศ 0 0 1 0 1
185 บ้านหัวถนน 0 0 0 1 0
186 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 1 0
187 บ้านแค 0 0 0 1 0
188 วัดเทพาไพโรจน์ 0 0 0 1 0
189 เหมืองควนกรด 0 0 0 1 0
190 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 0
รวม 537 444 355 281 1,617