หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้อง 36 (อาคาร 6 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 36 (อาคาร 6 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 15 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 7-9 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 10-11 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 30 (อาคาร 5 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 30 (อาคาร 5 ชั้นล่าง) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 30 (อาคาร 5 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]