หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000030 1.000 การอ่าน ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 72
2 000031 1.000 การอ่าน ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 78
3 000032 1.000 การอ่าน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
4 000007 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 64
5 000008 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 75
6 000009 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
7 000036 3.000 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 61
8 000037 3.000 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 67
9 000038 3.000 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
10 000041 4.000 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
11 000046 5.000 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 41
12 000047 6.000 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 15

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
หรือผู้ดูแลประจำเขตพื้นที่ สพป.ชลบุรี เขต 1 โทร ICT : 038-288757 ต่อ 21 [email protected]
ศน.ไพรวัลย์ สูยะนันทน์ : ศน.สายสุรีย์พร เวหะชาติ : 089-404-8898
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]