สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลระยอง 20 10 2 32 45 3 0 0 48
2 วัดตะพงนอก 17 6 6 29 32 5 4 5 41
3 วัดห้วยโป่ง 13 13 12 38 34 10 2 6 46
4 วัดบ้านฉาง 12 11 4 27 38 11 4 4 53
5 วัดท่าเรือ 10 8 6 24 22 10 6 2 38
6 บ้านคลองขนุน 8 4 0 12 10 3 2 2 15
7 วุฒินันท์ 7 9 0 16 16 4 1 2 21
8 บวรรัตนศาสตร์ 6 6 3 15 15 4 2 0 21
9 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 6 4 1 11 13 8 0 1 21
10 วัดพลา 6 2 2 10 13 3 3 2 19
11 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 5 4 4 13 20 3 3 2 26
12 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 5 3 8 16 16 9 9 3 34
13 วัดมาบข่า 5 2 2 9 11 2 3 5 16
14 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 4 4 2 10 12 8 4 5 24
15 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 4 4 2 10 11 3 1 0 15
16 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 3 8 5 16 20 9 5 3 34
17 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 3 6 0 9 6 3 3 4 12
18 วัดหนองพะวา 3 3 4 10 12 10 8 9 30
19 ชุมชนวัดบ้านแลง 3 3 4 10 10 4 4 3 18
20 วัดบ้านค่าย 3 1 2 6 8 0 2 0 10
21 วัดชากลูกหญ้า 3 1 2 6 6 3 0 0 9
22 วัดสระแก้ว 3 0 5 8 6 1 4 1 11
23 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 3 0 3 6 9 5 1 4 15
24 บ้านมาบตาพุด 3 0 1 4 5 4 1 0 10
25 บ้านแม่น้ำคู้ 3 0 0 3 3 0 1 0 4
26 วัดปทุมาวาส 2 6 2 10 11 7 4 2 22
27 บ้านสำนักทอง 2 4 6 12 10 1 3 6 14
28 วัดยายดา 2 4 0 6 7 1 1 0 9
29 ชุมชนวัดทับมา 2 2 2 6 5 1 1 1 7
30 มณีวรรณวิทยา 2 1 5 8 15 6 2 0 23
31 เซนต์โยเซฟระยอง 2 1 5 8 9 1 1 0 11
32 วัดชากหมาก 2 1 0 3 8 3 3 0 14
33 วัดเนินพระ 2 0 4 6 7 1 1 0 9
34 วัดปลวกเกตุ 2 0 0 2 3 0 0 1 3
35 วัดมาบชลูด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 วัดไผ่ล้อม 1 4 4 9 12 9 3 3 24
37 วัดในไร่ 1 4 1 6 4 3 3 5 10
38 บ้านห้วยปราบ 1 3 4 8 10 2 3 2 15
39 บ้านสมานมิตร 1 3 3 7 8 2 0 0 10
40 บ้านบึงตาต้า 1 2 4 7 6 4 1 0 11
41 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 2 1 4 5 2 4 3 11
42 วัดเขาสำเภาทอง 1 2 1 4 5 2 2 1 9
43 วัดน้ำคอก 1 2 0 3 7 1 0 1 8
44 วัดตาขัน 1 2 0 3 5 3 0 0 8
45 สองภาษาระยอง(EP) 1 2 0 3 2 2 0 1 4
46 บ้านตะเกราทอง 1 2 0 3 2 2 0 0 4
47 วัดบ้านดอน 1 1 3 5 7 1 0 2 8
48 บ้านสะพานสี่ 1 1 1 3 2 0 1 1 3
49 กวงฮั้ว 1 1 0 2 6 3 2 0 11
50 วัดบ้านเก่า 1 1 0 2 2 2 1 0 5
51 บ้านหนองจอก 1 0 2 3 4 4 1 0 9
52 อนุบาลรักภาษา 1 0 2 3 4 3 1 1 8
53 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 1 0 2 3 4 1 0 1 5
54 บ้านบึงต้นชัน 1 0 2 3 4 0 0 1 4
55 วัดละหารไร่ 1 0 2 3 2 2 0 1 4
56 สมคิดวิทยา 1 0 1 2 6 2 3 0 11
57 วัดตากวน 1 0 1 2 2 1 0 0 3
58 สาธิตเทศบาลนครระยอง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
59 บ้านชะวึก 1 0 1 2 1 3 0 2 4
60 อนันต์ศึกษา 1 0 0 1 2 1 1 1 4
61 บ้านหมอมุ่ย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 เกาะแก้วพิศดาร 1 0 0 1 1 2 0 0 3
63 อนุบาลชนบทพัฒนา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
64 บ้านหนองแฟบ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
65 วัดตะเคียนทอง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
66 บ้านมาบยางพร 0 5 1 6 9 6 1 1 16
67 บ้านปลวกแดง 0 3 1 4 8 1 0 0 9
68 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 0 3 0 3 2 3 3 6 8
69 อรวินวิทยา 0 2 1 3 4 2 1 0 7
70 วัดห้วงหิน 0 2 0 2 5 0 1 0 6
71 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
72 วัดแกลงบน 0 1 2 3 2 6 1 0 9
73 บ้านไร่จันดี 0 1 1 2 2 0 2 0 4
74 บ้านหนองละลอก 0 1 0 1 2 3 2 0 7
75 วัดนาตาขวัญ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
76 บ้านเขาห้วยมะหาด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
77 วัดสมบูรณาราม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
78 ธรรมสถิต 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 วัดชากผักกูด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านมาบป่าหวาย 0 1 0 1 0 3 1 1 4
82 อารีย์วัฒนา 0 0 3 3 5 4 3 0 12
83 วัดหนองตะแบก 0 0 2 2 3 2 1 1 6
84 วัดหวายกรอง 0 0 1 1 10 15 5 4 30
85 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
86 บ้านเขาวังม่าน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
87 วัดชากกอไผ่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 บ้านหนองไร่ 0 0 1 1 1 3 1 0 5
89 วัดเชิงเนิน 0 0 1 1 1 3 1 0 5
90 บ้านชากมะหาด 0 0 1 1 1 2 1 0 4
91 บ้านเขาลอย 0 0 1 1 0 2 0 1 2
92 บ้านหนองสะพาน 0 0 0 0 3 3 1 0 7
93 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 0 0 0 0 3 2 3 2 8
94 วัดเภตราสุขารมย์ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
95 พัฒนเวชศึกษา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
96 บ้านปากแพรก 0 0 0 0 2 1 0 2 3
97 วัดหนองกระบอก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
98 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3 0 0 0 0 1 2 0 0 3
99 บ้านเขายายชุม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 เทศบาลบ้านปากคลอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 0 0 0 0 1 0 0 2 1
102 บ้านเนินเสาธง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 วัดเนินกระปรอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 บ้านท่าเสา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
105 วัดสำนักกะท้อน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
106 วัดหนองกรับ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
107 บ้านหนองฆ้อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
108 วัดกระเฉท 0 0 0 0 0 1 1 0 2
109 บ้านคลองทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านมาบเตย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านเขาหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 บ้านหนองระกำ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
113 บ้านคลองน้ำแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 บ้านพยูน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 บ้านยายจั่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 วัดเกาะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 208 190 159 557 683 287 155 127 1,125