หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2555   9 ต.ค. 2555   10 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โรงอาหาร1 10 ต.ค. 2555 09.00-16.00
2 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก เวทีโรงอาหาร 10 ต.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 1/2,2/2,3/2,4/2 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 1/2,2/2,3/2,4/2 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 1/3,2/3,3/3,4/3 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก ศาลาปฏิบัติธรรม/วัดตะพงนอก 10 ต.ค. 2555 09.00-16.00
5 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก วงศ์บุปผา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมวงศ์บุปผา 10 ต.ค. 2555 09.00-16.00
6 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก ศาลาวัดตะพงนอก 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก ศาลาวัดตะพงนอก 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก ศาลาวัดตะพงนอก 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
9 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โบสถ์วัดตะพงนอก 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โบสถ์วัดตะพงนอก 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 2/3 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 2/3 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 3/3 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 3/3 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
5 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 4/3 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 4/3 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
7 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 5/3 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 5/3 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
9 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/3 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/3 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
11 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารกระทึงฯ ห้อง 1/1 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารกระทึงฯ ห้อง 1/1 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
13 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารกระทึงฯ ห้อง 2/1 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารกระทึงฯ ห้อง 2/1 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
15 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารกระทึงฯ ห้อง 3/1 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารกระทึงฯ ห้อง 3/1 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
17 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารกระทึงฯ ห้อง 4/1 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
18 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารกระทึงฯ ห้อง 4/1 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
19 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารกระทึงฯ ห้อง 1/2 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
20 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารกระทึงฯ ห้อง 1/2 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
21 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมรังษีฯ 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
22 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมรังษีฯ 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
23 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมรังษีฯ 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
24 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมรังษีฯ 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
25 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
26 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
27 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
28 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
29 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
30 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
31 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
32 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
33 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
34 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
35 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
36 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
37 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
38 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
39 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
40 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
41 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
42 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
43 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
44 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
45 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก เวทีโรงอาหาร 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
46 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก เวทีโรงอาหาร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
47 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก เวทีโรงอาหาร 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
48 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก เวทีโรงอาหาร 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/3 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/1 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/1 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
5 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/2 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/3 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ห้อง 221,222 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ห้อง 221,222 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร2 ห้อง 223,224 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 4 ห้อง 421 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 4 ห้อง 422 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 4 ห้อง 422 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 311,312 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 311,312 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 313,314 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 313,314 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้องประชุมสัมมนา 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร2 ห้อง 223 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]