หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ห้อง 221,222 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ห้อง 221,222 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร2 ห้อง 223,224 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 4 ห้อง 421 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 4 ห้อง 422 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 4 ห้อง 422 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 311,312 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 311,312 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 313,314 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 313,314 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้องประชุมสัมมนา 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร2 ห้อง 223 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]