หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารพัสดุ ชั้น 1 ห้อง com 1 8 ต.ค. 2555 09.00-11.00
-
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก ลานหน้าอาคารกระทึงเยือนถิ่น 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/3 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/1 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
5 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก ลานหน้าอาคารกระทึงเยือนถิ่น 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/1,2/1,3/1 8 ต.ค. 2555 0900-12.00
-
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/1 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
8 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
9 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/1,2/1,3/1 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
10 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารพัสดุ ชั้น 1 ห้อง com 1 9 ต.ค. 2555 09.00-14.00
-
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารพัสดุ ชั้น 1 ห้อง com 1 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/2,2/2,3/2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/2,2/2,3/2 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/1,2/1,3/1 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารวงษ์บุบผา ชั้น 2 ห้อง com 2 9 ต.ค. 2555 09.00-14.00
-
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/2 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
17 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/1,2/1,3/1 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
18 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอินทนิล ชั้น 1 ห้อง com 4 8 ต.ค. 2555 09.00-14.00
-
19 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/3 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
20 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/2,2/2,3/2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
21 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอินทนิล ชั้น 1 ห้อง com 4 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
22 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารวงษ์บุบผา ชั้น 1 ห้อง com 3 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
23 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/2,2/2,3/2 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
24 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอินทนิล ชั้น 1 ห้อง com 4 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
25 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารโรงอาหาร 1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารโรงอาหาร 1 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารโรงอาหาร 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารวงษ์บุบผา ชั้น 1 ห้อง com 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารโรงอาหาร 2 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารวงษ์บุบผา ชั้น 2 ห้อง com 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารโรงอาหาร 1 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
32 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารวงษ์บุบผา ชั้น 1 ห้อง com 3 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
33 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารโรงอาหาร 1 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารโรงอาหาร 2 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารโรงอาหาร 2 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารวงศ์บุปผา ชั้น 2 ห้อง com 2 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารวงศ์บุปผา ชั้น 1 ห้อง com 3 9 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]