หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา โรงอาหาร 8 ต.ค. 2555 09.00-12.30
-
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา โรงอาหาร 8 ต.ค. 2555 13.30-17.30
-
3 000704 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคารเรียน 4 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียน 8 ต.ค. 2555 09.00-17.30
-
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคารเรียน 4 ห้อง 423,424 8 ต.ค. 2555 09.00-17.30
-
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคารเรียน 4 ห้อง 421,422 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคารเรียน 4 ห้อง 421,422 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]