หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก จันทร์ฯ ห้อง สังคมฯ/วิทย์ 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก รังษีฯ ห้อง 1/3, 2/3 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก รังษีฯ ห้อง 5/2,6/2 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก รังษีฯ ห้อง 5/3,6/3 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก จันทร์ฯ ห้อง ภาษาไทย,ห้องวิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก รังษีฯ ห้อง 3/3,4/3 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก ศาลาปฏิบัติธรรม 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก เวทีโรงอาหาร 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โรงอาหาร1 10 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก เวทีโรงอาหาร 10 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]