หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือกัญจณัช(โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล) 8 ต.ค. 2555 09.00-15.00
-
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือกัญจณัช(โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล) 8 ต.ค. 2555 09.00-15.00
-
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือกัญจณัช(โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล) 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ห้อง 221 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ห้อง 222 9 ต.ค. 2555 09.00 -12.00
-
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ห้อง 223 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 ระดับเขตไม่มีการจัดประกวด ให้ส่งเข้าประกวดในระดับภาค
-
-
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 4 ห้อง 421 9 ต.ค. 2555 08.00-15.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 4 ห้อง 422 9 ต.ค. 2555 08.00-15.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 4 ห้อง 423 9 ต.ค. 2555 08.00-15.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 4 ห้อง 424 9 ต.ค. 2555 08.00-15.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง 311 9 ต.ค. 2555 08.00-15.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง 324 9 ต.ค. 2555 08.00-15.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง 313 9 ต.ค. 2555 08.00-15.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง 314 9 ต.ค. 2555 08.00-15.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง 322 9 ต.ค. 2555 08.00-15.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ห้อง 323 9 ต.ค. 2555 08.00-15.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]