หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก กระทึงฯ ห้อง 1/1 8 ต.ค. 2555 10.00-12.00
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก กระทึงฯ ห้อง 3/1 8 ต.ค. 2555 10.00-12.00
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก กระทึงฯ ห้อง 1/2 8 ต.ค. 2555 10.00-10.30
-
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก จันทร์ฯ ห้อง 1/2 8 ต.ค. 2555 10.00-11.30
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก จันทร์ฯ ห้อง 3/2 8 ต.ค. 2555 10.00-11.30
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก จันทร์ฯ ห้อง 1/3 8 ต.ค. 2555 10.00-11.30
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 1/2 8 ต.ค. 2555 10.00-12.00
-
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 3/2 8 ต.ค. 2555 10.00-12.00
-
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 1/3 8 ต.ค. 2555 10.00-12.00
-
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 3/3 8 ต.ค. 2555 10.00-12.00
-
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก กระทึงฯ ห้อง 3/2 8 ต.ค. 2555 10.00-11.00
-
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก กระทึงฯ ห้อง 4/2 8 ต.ค. 2555 10.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]