หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.รอ. 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสกล คามบุศย์ ผอ.สพป.รอ.2 ที่ปรึกษา
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอง ผอ.สพป.รอ.2 ที่ปรึกษา
3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ที่ปรึกษา
4 ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่ายทั้ง 19 ศูนย์ ที่ปรึกษา
5 ประธานคณะกรรมการกลุ่มเครือข่าย ประธานกลุ่มเครือข่าย ที่ปรึกษา
6 นายสุพรรณ มาตย์คำมี รอง ผอ.สพป.รอ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายศุภชัย ชนะดี รอง ผอ.สพป.รอ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายปรีดา นวลรักษา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]