หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.รอ. 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๑ - ๓ ห้อง คอม ๑ 8 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ -๑๑.๐๐
-
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่5 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ โรงอาหาร ชั้น ป.๑ - ๖ ห้อง โรงอาหาร 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐
-
4 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 ห้อง โรงอาหาร
-
13.00-14.00
-
5 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่5 8 พ.ย. 2555 13.00.16.00
-
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่6ถึงช่องจอดที่10 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สนามวอลเลย์บอล ชั้น ป.๑ - ๖ ห้อง สนามวอลเลย์บอล 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
-
8 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่6ถึงช่องจอดที่10 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
9 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สนามวอลเลย์บอล ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง สนามวอลเลย์บอล 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
-
10 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๓ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐
-
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๓ 8 พ.ย. 2555 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
-
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่11ถึงช่องจอดที่15 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่11ถึงช่องจอดที่15 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่16ถึงช่องจอดที่20 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๔ - ๖ ห้อง คอม ๑ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ -๑๔.๐๐
-
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
17 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
18 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่16ถึงช่องจอดที่20 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
19 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๔ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐
-
20 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่6ถึงช่องจอดที่10 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
21 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๔ - ๖ ห้อง คอม ๑ 8 พ.ย. 2555 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
-
22 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่6ถึงช่องจอดที่10 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
23 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๓ 8 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
-
24 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่5 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
25 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๔ - ๖ ห้อง คอม ๒ 8 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐
-
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่5 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่10ถึงช่องจอดที่15 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๔ 8 พ.ย. 2555 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
-
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่10ถึงช่องจอดที่15 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๔ - ๖ ห้อง คอม ๒ 8 พ.ย. 2555 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
-
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่15ถึงช่องจอดที่20 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
32 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๔ 8 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
-
33 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่15ถึงช่องจอดที่20 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่5 10 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่6ถึงช่องจอดที่10 10 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง ประชุมชั้น๓ ตึกอำนวยการ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
-
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง ประชุมชั้น$ ตึกอำนวยการ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
-


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]