หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.รอ. 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.6/1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป. 6/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.6/3 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ลานโล่งใต้ถุนอาคาร ฝั่งตะวันออก 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ลานโล่งใต้ถุนอาคาร ฝั่งตะวันตก 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 (อาคารอำนวยการ) ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.5/1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.5/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.5/1 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]