หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.รอ. 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อบ.1/1 และห้องศูนย์สื่อ 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อบ.1/2 และ 1/3 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000704 การวาดต่อเติมภาพจากสิ่งเร้า ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง อบ.2/1 และ 2/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000705 การร้องเพลง ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ลานธรรม 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000706 มารยาทไทย ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้องสมุด 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ทีม(ชาย-หญิง)
7 000707 ฮูลาฮูป ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000708 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ลานหน้าอาคารอนุบาล 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]