หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.รอ. 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สนามบาสเกตบอลหน้าอาคารเอนกประสงค์ ห้อง สนามบาสเกตบอล 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สนาม ห้อง สนามฟุตบอล 9 พ.ย. 2555 09.00-15.00
-
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สวนป่าโรงเรียน ห้อง สนามสวนป่าโรงเรียน 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุมโรงเรียน 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา อาคาร1 ห้อง ป.3 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา อาคาร1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร1 ชั้น บน ห้อง ป.4/1 8 พ.ย. 2555 09.00-15.00
-
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร1 ชั้น บน ห้อง ป.4/2 8 พ.ย. 2555 09.00-15.00
-
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น ล่าง ห้อง ป1/1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น บน ห้อง ป.2/1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น บน ห้อง ป.2/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/3 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น บน ห้อง ป.2/3 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/4 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น บน ห้อง ป.2/4 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]