หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.รอ. 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.4/2 และ 4/3 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.4/4 และ 4/3 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.3/1 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00 เก็บเด็กที่สวนป่าด้านหลังอาคาร
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.2/1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.4/1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.3/3 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ห้อง ป.6/3 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00 ห้อง ป.6/4 เก็บเด็ก
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ห้อง ป.6/6 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00 ห้อง ป.6/4 ใช้เก็บเด็ก
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.2/2 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00 เก็บเด็กที่ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.2/1 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00 หัวข้อ เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.1/1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.1/2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]