หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชลบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001377 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 1 3 2
2 001401 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 8 21 14
3 001420 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 3 2
4 001392 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 1 2 2
5 001383 โรงเรียนบ้านคลองโค 1 3 2
6 001396 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 2 2
7 001399 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 2 30 10
8 001380 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1 2 2
9 001672 โรงเรียนบ้านบางหัก 1 3 1
10 001354 โรงเรียนบ้านบึงตะกู 3 20 9
11 001352 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1 2 2
12 001308 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 3 7 4
13 001347 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1 1 1
14 001348 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 1 1
15 001395 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1 2 1
16 001248 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 1 1 1
17 001206 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) 9 89 20
18 001319 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 1 2 2
19 001282 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 6 14 10
20 001376 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 1 6 1
21 001398 โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ 1 1 1
22 001393 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 1 1 1
23 001242 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 1 3 2
24 001327 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 10 1
25 001381 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 4 33 12
26 001345 โรงเรียนวัดนากระรอก 6 20 8
27 001394 โรงเรียนวัดบ้านศาลา 2 6 3
28 001312 โรงเรียนวัดป่าแก้ว 3 33 8
29 001341 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 7 13 10
30 001337 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 6 20 13
31 001269 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 6 14 12
32 001402 โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 1 1 1
33 001350 โรงเรียนวัดห้วยยาง 2 2 2
34 001333 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 3 3 3
35 001405 โรงเรียนวัดเนินสัก 1 1 1
36 001379 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 3 7 4
37 001299 โรงเรียนวัดโป่งตามุข 4 19 11
38 001310 โรงเรียนวัดโป่งปากดง 8 19 12
39 001297 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 20 48 35
40 001202 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 25 72 38
41 001384 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 1 2 2
42 001313 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 20 41 32
43 001390 โรงเรียนอัมพวนาราม 1 1 1
44 001397 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ 2 2 2
45 001212 โรงเรียนนันทนวิทย์ 2 4 4
46 001388 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 1 1
47 001385 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1 3 1
48 001353 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 5 11 7
รวม 183 605 317
922

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]