หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002760 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 2 17 6
2 002761 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 5 20 9
3 002762 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 1 2 2
4 002763 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 1 2 2
5 002764 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1 1 1
6 002765 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 7 17 12
7 002766 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 16 46 24
8 002767 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 3 3 3
9 002768 โรงเรียนบ้านท่าคาน 1 2 1
10 002769 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 4 10 7
11 002770 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 1 1 1
12 002771 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 2 2 2
13 002772 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1 3 2
14 002773 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1 12 3
15 002774 โรงเรียนบ้านยางแดง 2 5 4
16 002775 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 2 3 2
17 002776 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 7 23 8
18 002777 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 7 4
19 002778 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 3 17 7
20 002779 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 2 9 5
21 002780 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 9 21 15
22 002781 โรงเรียนบ้านหนองคอก 1 3 2
23 002782 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 4 11 5
24 002783 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 7 44 9
25 002784 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 3 8 3
26 002785 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง 2 7 4
27 002786 โรงเรียนบ้านหนองยาง 5 11 8
28 002787 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 3 2
29 002788 โรงเรียนบ้านหินแร่ 9 65 24
30 002789 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 4 21 10
31 002790 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1 3 2
32 002791 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 2 2 2
33 002792 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 3 45 8
34 002793 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 5 8 5
35 002794 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 2 4 2
36 002795 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 1 2 2
37 002796 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 3 4 3
38 002797 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 1 1 1
39 002798 โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) 1 5 2
40 002799 โรงเรียนวัดชำป่างาม 2 4 4
41 002800 โรงเรียนวัดดงยาง 2 3 2
42 002801 โรงเรียนวัดดอนทอง 3 4 3
43 002802 โรงเรียนวัดดอนท่านา 1 1 1
44 002803 โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 6 11 9
45 002804 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 1 3 2
46 002805 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 12 44 23
47 002806 โรงเรียนวัดธารพูด 4 4 4
48 002807 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 3 7 5
49 002808 โรงเรียนวัดบางตลาด 2 3 3
50 002809 โรงเรียนวัดบางโรง 1 1 1
51 002810 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 1 3 2
52 002811 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1 2 2
53 002812 โรงเรียนวัดวังเย็น 3 24 9
54 002813 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 2 9 6
55 002814 โรงเรียนวัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) 3 11 6
56 002815 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) 1 10 3
57 002952 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 1 3 2
58 002816 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1 3 1
59 002817 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 7 36 15
60 002818 โรงเรียนวัดหินดาษ 7 22 12
61 002819 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1 1 1
62 002820 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 2 2 2
63 002821 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 1 3 2
64 002822 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) 2 2 2
65 002823 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 2 2 2
66 002824 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 2 2 2
67 002825 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1 2 2
68 002826 โรงเรียนสุวรรณคีรี 2 3 3
69 002827 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว 1 1 1
70 002828 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง 1 2 2
71 002829 โรงเรียนเสม็ดใต้ 2 6 2
72 002830 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 1 3 2
รวม 211 707 352
1059

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]