หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001553 โรงเรียนคลองพานทอง 0 0 0
2 001579 โรงเรียนตลาดคลอง 16 0 0 0
3 001561 โรงเรียนบ้านคลอง 21 0 0 0
4 002077 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 0 0 0
5 001549 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 0 0 0
6 001559 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 0 0 0
7 001600 โรงเรียนมารดานฤมล 0 0 0
8 001538 โรงเรียนวัดคลอง 18 0 0 0
9 002140 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 0 0 0
10 001551 โรงเรียนวัดคลองสวน 0 0 0
11 001583 โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 0 0 0
12 001543 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 0 0 0
13 001560 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 0 0 0
14 002076 โรงเรียนวัดดอนทราย 0 0 0
15 000004 โรงเรียนวัดดอนทอง 0 0 0
16 001564 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 0 0 0
17 001550 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 0 0 0
18 001565 โรงเรียนวัดบางพระ 0 0 0
19 001535 โรงเรียนวัดบางวัว 0 0 0
20 001667 โรงเรียนวัดบางสมัคร 0 0 0
21 001540 โรงเรียนวัดบางเกลือ 0 0 0
22 001554 โรงเรียนวัดบางแสม 0 0 0
23 001571 โรงเรียนวัดบ้านนา 0 0 0
24 001548 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 0 0 0
25 002073 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 0 0 0
26 001558 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 0 0 0
27 001668 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 0 0 0
28 001595 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 0 0 0
29 002068 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 0
30 001575 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 0
31 001545 โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) 0 0 0
32 001576 โรงเรียนวัดศรีมงคล 0 0 0
33 001601 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 0 0 0
34 001555 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
35 002074 โรงเรียนวัดสองคลอง 0 0 0
36 001536 โรงเรียนวัดสุคันธสีลาราม 0 0 0
37 001563 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 0 0 0
38 002080 โรงเรียนวัดเขาดิน 0 0 0
39 001544 โรงเรียนวัดเทพราช 0 0 0
40 001537 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 0 0 0
41 002137 โรงเรียนวัดโพธาราม 0 0 0
42 001594 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 0 0 0
43 001562 โรงเรียนวัดไผ่ดำ 0 0 0
44 001569 โรงเรียนศรีวิทยา 0 0 0
45 001599 โรงเรียนสกัด 80 0 0 0
46 002203 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 1 1 1
47 001534 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 0 0 0
48 001570 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 0 0 0
49 001574 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 0 0 0
50 001557 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 0 0 0
51 001541 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 0 0 0
52 001598 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 0 0 0
53 002134 โรงเรียนสุเหร่าคู้ 0 0 0
54 001596 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 1 3 2
55 002078 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 0 0 0
56 001539 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 0 0 0
57 002136 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 0 0 0
58 002075 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 0 0 0
59 001597 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 0 0 0
60 001542 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 0 0 0
61 001533 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 0 0 0
62 001556 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 0 0 0
63 001546 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 0 0 0
64 001547 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 0 0 0
65 002138 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 0 0 0
รวม 2 4 3
7

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]