หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อ่างทอง เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002946 โรงเรียนกระทุ่มราย 1 3 2
2 002876 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 2 8 4
3 002945 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 1 3 2
4 002882 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 4 6 5
5 002955 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 1 6 1
6 002901 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 1 1 1
7 002888 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) 16 73 28
8 002335 โรงเรียนประสิทธิวิทยา 4 10 5
9 002899 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 1 1 1
10 002934 โรงเรียนวัดคำหยาด 1 2 2
11 002929 โรงเรียนวัดงิ้วราย 1 10 3
12 002890 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 2 3 3
13 002893 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 4 15 5
14 002904 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 7 46 14
15 002956 โรงเรียนวัดต้นทอง 1 2 2
16 002891 โรงเรียนวัดถนน 3 10 6
17 002898 โรงเรียนวัดทางพระ 4 60 18
18 002896 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 5 29 13
19 002905 โรงเรียนวัดท่าตลาด 1 3 1
20 002877 โรงเรียนวัดนางชำ 1 1 1
21 002879 โรงเรียนวัดนางเล่ว 4 26 8
22 002900 โรงเรียนวัดน้อย 2 4 3
23 002897 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 3 27 9
24 002954 โรงเรียนวัดบ้านแก 2 4 3
25 002940 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 1 5 2
26 002874 โรงเรียนวัดมะขาม 6 8 8
27 002881 โรงเรียนวัดม่วงคัน 3 7 5
28 002886 โรงเรียนวัดยางช้าย 2 2 2
29 002944 โรงเรียนวัดยางทอง 1 3 2
30 002932 โรงเรียนวัดยางมณี (อ.วิเศษชัยชาญ) 1 3 2
31 002943 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 10 1
32 002903 โรงเรียนวัดราชปักษี 1 2 1
33 002220 โรงเรียนวัดรุ้ง 5 7 7
34 002917 โรงเรียนวัดลิ้นทอง 2 4 4
35 002933 โรงเรียนวัดวันอุทิศ 1 1 1
36 002885 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 8 24 10
37 002887 โรงเรียนวัดสามประชุม 4 4 4
38 002949 โรงเรียนวัดสิทธาราม 2 14 9
39 002880 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 5 8 7
40 002884 โรงเรียนวัดหนองยาง 2 2 2
41 002942 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 1 5 2
42 002883 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 2 3 3
43 002878 โรงเรียนวัดห้วยโรง 1 1 1
44 002334 โรงเรียนวัดอบทม 9 17 15
45 002928 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1 8 2
46 002941 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 2 20 6
47 002947 โรงเรียนวัดโคกพุทรา 2 5 3
48 002873 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร) 3 7 4
49 002951 โรงเรียนวัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฏ์ 1 3 2
50 002872 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 2 4 3
51 002950 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 12 5
52 002889 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 3 7 4
53 002894 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 1 3 2
54 002875 โรงเรียนวัดไชโย 6 14 10
55 002902 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 2 3 3
56 002895 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 11 25 17
57 002916 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 41 107 70
58 002892 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 1 2 2
รวม 207 703 361
1064

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]