หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. จันทบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001945 โรงเรียนบ้านคลองลาว 1 1 1
2 001950 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1 3 2
3 001951 โรงเรียนบ้านซอยสอง 2 2 2
4 001935 โรงเรียนบ้านตาเลียว 2 5 4
5 001946 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 1 3 2
6 001936 โรงเรียนบ้านมาบโอน 1 3 1
7 001947 โรงเรียนบ้านยางระหง 1 1 1
8 001937 โรงเรียนบ้านวังปลา 1 3 2
9 001953 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 5 13 8
10 001954 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 2 18 7
11 001948 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 1 3 2
12 001934 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 2 4 2
13 001952 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 3 8 6
14 001906 โรงเรียนบ้านแก้ว 13 35 22
15 001857 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 12 19 16
16 001938 โรงเรียนวัดคลองขุด 1 3 2
17 001911 โรงเรียนวัดจันทนาราม 8 33 17
18 001913 โรงเรียนวัดดอนตาล 4 8 6
19 001916 โรงเรียนวัดทองทั่ว 1 3 2
20 001939 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 2 2 2
21 001923 โรงเรียนวัดพลับพลา 6 13 11
22 001940 โรงเรียนวัดรำพัน 5 18 11
23 001941 โรงเรียนวัดสามผาน 2 7 2
24 001926 โรงเรียนวัดสิงห์ 1 3 2
25 001943 โรงเรียนวัดหนองคัน 10 26 16
26 001929 โรงเรียนวัดหนองบัว 5 16 10
27 001908 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 1 1
28 001918 โรงเรียนวัดเนินสูง 1 1 1
29 001942 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 2 6 4
30 001949 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพ 171 1 3 2
31 001921 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1 1 1
32 001859 โรงเรียนสฤษดิเดช 68 137 72
33 001931 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 31 51 39
34 001944 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 9 31 11
35 001957 โรงเรียนตังเอ็ง 1 1 1
36 001958 โรงเรียนบุญสมวิทยา 2 6 2
37 001959 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 4 49 16
38 001960 โรงเรียนยอแซฟวิทยา 1 3 1
39 001955 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 7 22 14
40 002959 โรงเรียนสุดแสวงวิทยา 1 12 2
41 001956 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1 1 1
รวม 224 578 327
905

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]