หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001226 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 2 4 3
2 001238 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1 2 2
3 001223 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 4 12 4
4 001225 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 2 2 2
5 001244 โรงเรียนบ้านบัวขาว 1 1 1
6 001249 โรงเรียนบ้านประทุนทอง 5 10 9
7 001220 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1 3 1
8 001229 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 12 14 12
9 001281 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1 8 3
10 001274 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1 2 1
11 001230 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1 2 1
12 001285 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 1 3 2
13 001219 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 10 24 15
14 001243 โรงเรียนพลับพลาไชย 2 8 4
15 001231 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 4 4 4
16 001279 โรงเรียนวัดคลองตัน 1 1 1
17 001268 โรงเรียนวัดคอกวัว 1 1 1
18 001271 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1 8 3
19 001270 โรงเรียนวัดจันทราวาส 5 13 9
20 001247 โรงเรียนวัดจำปา 3 31 9
21 001240 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 2 25 7
22 001266 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 5 5 5
23 001237 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 5 19 9
24 001245 โรงเรียนวัดทับกระดาน 4 36 14
25 001241 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 11 37 21
26 001228 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 25 53 39
27 001252 โรงเรียนวัดนันทวัน 1 3 2
28 001235 โรงเรียนวัดบางบอน 2 5 4
29 001251 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1 1 1
30 001276 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1 2 2
31 001233 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 5 8 7
32 001221 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 2 6 4
33 001265 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1 1 1
34 001278 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 1 3 1
35 001262 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 2 2 2
36 001328 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1 1 0
37 001255 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 3 8 4
38 001273 โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1 3 2
39 001239 โรงเรียนวัดหนองแจง 2 3 3
40 001236 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 2 4 4
41 001275 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 2 4 4
42 001272 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 3 2
43 001280 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 2 9 4
44 001287 โรงเรียนวัดโภคาราม 2 2 2
45 001284 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 1 3 2
46 001283 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1 2 1
47 001263 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1 21 6
48 001222 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 6 9 6
49 001224 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 5 12 7
50 001227 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 9 28 16
51 001246 โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร 3 11 4
52 001234 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ 6 13 6
53 001232 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน 1 1 1
54 001267 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 2 2 2
รวม 178 498 282
780

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]