หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000318 โรงเรียนบางแม่หม้าย 3 4 4
2 000482 โรงเรียนบ้านดอนโพ 1 1 1
3 000309 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 6 21 8
4 000485 โรงเรียนบ้านรางทอง 1 1 1
5 000322 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 2 3 3
6 000327 โรงเรียนวัดขวาง 1 1 1
7 000345 โรงเรียนวัดคลองโมง 1 6 3
8 000328 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 1 2 2
9 000341 โรงเรียนวัดดารา 3 6 4
10 000347 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 1 2 2
11 000340 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 1 3 2
12 000335 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 2 18 7
13 000325 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 2 6 3
14 000314 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 3 6 6
15 000316 โรงเรียนวัดพระธาตุ 4 10 3
16 000323 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 1 2 2
17 000321 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 3 8 6
18 000484 โรงเรียนวัดยาง 1 7 3
19 000319 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 3 9 6
20 000336 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 1 0 0
21 000330 โรงเรียนวัดลาดตาล 4 26 10
22 000337 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 2 2 2
23 000313 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 13 25 17
24 000329 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1 10 1
25 000312 โรงเรียนวัดวังพระนอน 5 9 9
26 000339 โรงเรียนวัดสวนแตง 1 6 1
27 000317 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 6 15 10
28 000320 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 3 4 3
29 000342 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมืองสุพรรณบุรี) 1 3 2
30 001976 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1 1 0
31 000332 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 2 11 4
32 000346 โรงเรียนวัดองครักษ์ 3 4 4
33 000487 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 1 3 2
34 000334 โรงเรียนวัดเขาดิน 2 4 3
35 000685 โรงเรียนวัดเสาธง 8 14 13
36 000331 โรงเรียนวัดแก้ว 1 1 1
37 000338 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 7 23 14
38 000333 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 2 4 3
39 000483 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 2 3 3
40 000486 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 2 3 3
41 000348 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 1 1 1
42 000308 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 30 100 56
43 000311 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 9 31 16
44 000310 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 21 84 38
45 000344 โรงเรียนวิทยาศึกษา 1 1 1
46 000343 โรงเรียนศุภลักษณ์ 2 3 2
47 000315 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 10 20 14
48 000349 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 2 4 2
49 000324 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 8 29 15
50 000326 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 1 1
รวม 193 561 318
879

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]