หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สิงห์บุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000801 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 3 8 4
2 000781 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 2 6 3
3 000808 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ 6 16 10
4 000819 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 1 0 0
5 000778 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 17 69 32
6 000799 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 1 40 8
7 000783 โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 2 13 5
8 001091 โรงเรียนบ้านบางสำราญ 1 3 2
9 000775 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 11 34 19
10 001092 โรงเรียนประโชติการาม 1 1 1
11 001204 โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 1 2 2
12 000767 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 1 1 1
13 000779 โรงเรียนวัดการ้อง 7 22 14
14 000800 โรงเรียนวัดข่อย 2 5 4
15 000797 โรงเรียนวัดคลองโพธิืศรี 1 21 6
16 000773 โรงเรียนวัดคีม 3 5 4
17 000771 โรงเรียนวัดจักรสีห์ 1 1 1
18 001066 โรงเรียนวัดตราชู 1 2 1
19 000809 โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 1 1 1
20 000810 โรงเรียนวัดตะโกรวม 1 6 3
21 001064 โรงเรียนวัดตะโหนด 1 3 2
22 000812 โรงเรียนวัดตึกราชา 1 10 3
23 000776 โรงเรียนวัดตุ้มหู 4 9 7
24 000769 โรงเรียนวัดน้อย 4 9 6
25 000784 โรงเรียนวัดบ้านกลับ 1 1 1
26 000807 โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 1 3 2
27 000790 โรงเรียนวัดประดับ 3 5 4
28 000772 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 15 47 25
29 000782 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 4 19 9
30 000786 โรงเรียนวัดยาง 3 10 6
31 000802 โรงเรียนวัดระนาม 1 3 2
32 000803 โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 1 6 3
33 001072 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1 1 1
34 000813 โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 2 3 3
35 000795 โรงเรียนวัดศรีสาคร 1 3 2
36 000798 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 7 12 10
37 001074 โรงเรียนวัดสาธุการาม 1 2 2
38 000793 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 2 2
39 000796 โรงเรียนวัดหัวว่าว 1 1 1
40 001065 โรงเรียนวัดห้วย 1 2 2
41 000788 โรงเรียนวัดอัมพวัน 3 7 4
42 000770 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 2 2 2
43 001069 โรงเรียนวัดเชียงราก 1 3 2
44 000785 โรงเรียนวัดเตย 3 2 2
45 000780 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 3 3 3
46 001067 โรงเรียนวัดเสาธงทอง 1 2 2
47 000804 โรงเรียนวัดแหลมคาง 1 3 2
48 000777 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 3 5 5
49 000794 โรงเรียนวัดโบสถ์(ท่าช้าง) 2 6 4
50 000811 โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทร์บุรี) 1 8 1
51 000789 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1 10 3
52 000806 โรงเรียนวัดโสภา 3 7 3
53 000792 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 2 3 2
54 001093 โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 2 6 4
55 000787 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 1 2 2
56 000768 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 13 24 19
57 001070 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี 1 2 1
58 000791 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 3 4 2
59 000805 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1 3 2
60 000774 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา56 4 7 6
61 000816 โรงเรียนวิจิตรศึกษา 1 3 2
62 000815 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 16 58 25
63 000814 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 4 10 5
64 000818 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล3(พรหมรวมมิตร) 5 21 9
65 000817 โรงเรียนเทศบาล1(วัดโพธิ์แก้วนพคุณ) 8 19 9
รวม 203 627 335
962

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]