หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สระบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000089 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 10 16 9
2 000119 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1 1 1
3 000086 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 6 12 6
4 000123 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1 1 1
5 000107 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 6 7 6
6 000133 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 1 2 2
7 000140 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 1 2 2
8 000139 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 7 18 13
9 000136 โรงเรียนบ้านท่าพลู 3 8 5
10 000128 โรงเรียนบ้านบางกง 2 8 2
11 000147 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 6 33 12
12 000120 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 4 37 11
13 000137 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 2 32 8
14 000138 โรงเรียนบ้านลำสมพุง 2 3 2
15 000134 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 11 30 24
16 000135 โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 1 1
17 000129 โรงเรียนบ้านหัวถนน 2 2 2
18 000095 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 2 2 2
19 000141 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 1 3 2
20 000104 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1 16 5
21 000111 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 2 4 3
22 000087 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 5 13 7
23 000105 โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 2 1
24 000124 โรงเรียนวัดคลองยาง 1 3 1
25 000088 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 3 7 3
26 000093 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 1 1 1
27 000101 โรงเรียนวัดนาบุญ 1 1 1
28 000146 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 1 3 2
29 000103 โรงเรียนวัดบุรีการาม 2 6 4
30 000115 โรงเรียนวัดบ้านจาน 1 1 1
31 000102 โรงเรียนวัดบ้านดง 3 9 6
32 000142 โรงเรียนวัดบ้านหมาก 1 3 2
33 000091 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 7 9 8
34 000097 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 1 1 1
35 000114 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 2 7 3
36 000112 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1 2 2
37 000122 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 3 20 8
38 000130 โรงเรียนวัดสร้างบุญ 1 1 1
39 000695 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 2 2 0
40 000145 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 2 6 3
41 000098 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 1 3 1
42 000106 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 3 11 5
43 000118 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 1 21 6
44 000110 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1 1 1
45 000126 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 5 19 6
46 000113 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1 1 1
47 000108 โรงเรียนวัดหนองผักชี 1 1 1
48 000109 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1 8 3
49 000131 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 1 3 1
50 000132 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 3 12 8
51 000125 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 2 4 2
52 000094 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 1 15 1
53 000116 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 1 1 1
54 000121 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 2 4 2
55 000099 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม "พิพัฒน์คีรีเขต" 2 6 4
56 000096 โรงเรียนวัดเตาปูน 1 1 1
57 000100 โรงเรียนวัดโคกกรุง 1 6 3
58 000092 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 3 9 5
59 000117 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 11 21 11
60 000090 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 6 39 15
61 000143 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 6 15 9
62 000144 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 23 153 55
63 000127 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 2 11 4
64 000688 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 1 0 0
65 000153 โรงเรียนจำรัสวิทยา 4 16 5
66 000150 โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 4 15 5
67 000154 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 1 1 1
68 000152 โรงเรียนบำรุงปัญญา 1 1 1
69 000151 โรงเรียนพีระวิทยา 1 1 1
70 000148 โรงเรียนแสงวิทยา 2 2 2
71 000149 โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 13 33 18
รวม 217 769 353
1122

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]