หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สระบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000489 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราฏร์) 5 20 10
2 000402 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 4 8 6
3 000437 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 11 30 18
4 000415 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 3 10 5
5 000438 โรงเรียนบ้านธารทองแดง 3 3 3
6 000399 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) 12 26 19
7 000440 โรงเรียนบ้านพุซาง 1 2 2
8 001915 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1 1 1
9 001901 โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 1 1 1
10 000498 โรงเรียนบ้านห้วยขาวมิตรภาพที่ 213 1 3 2
11 002382 โรงเรียนบ้านเขาพลัด 1 3 2
12 000497 โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 1 21 1
13 000427 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 1 1 1
14 000433 โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) 1 1 1
15 001873 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 5 19 10
16 000429 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1 3 2
17 000408 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 1 3 2
18 000425 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 2 2 2
19 000413 โรงเรียนวัดมะขามเรียง 2 2 2
20 000421 โรงเรียนวัดม่วงน้อย 1 3 2
21 000417 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 3 8 6
22 001884 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 1 3 1
23 000435 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 4 17 9
24 001888 โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 1 1 1
25 000405 โรงเรียนวัดหนองบัว 3 12 5
26 000411 โรงเรียนวัดหนองสีดา 4 6 5
27 000495 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 4 11 7
28 000400 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 7 16 7
29 002371 โรงเรียนวัดเขาวง 2 2 2
30 000428 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 4 6 5
31 000496 โรงเรียนวัดแพะโคก 1 3 2
32 001879 โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 1 2 2
33 000419 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 2 9 4
34 000401 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 32 82 58
35 000410 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 6 38 13
36 000494 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 14 63 31
37 000492 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 2 2 2
38 000412 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 3 11 5
39 000436 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 1 1 1
40 000397 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 3 15 8
41 000398 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 25 51 36
42 000490 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 1 9 3
43 000430 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 6 10 6
44 000418 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 2 4 3
45 001878 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 2 2
46 001899 โรงเรียนพูลเจริญวิทยา 1 2 2
47 001891 โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา 3 35 11
48 001889 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 5 8 8
49 001877 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 5 11 8
50 001897 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 8 22 15
51 001874 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 1 2 2
52 001971 โรงเรียนเซนต์จอห์นแมรี่ 1 1 1
53 001919 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) 1 12 1
54 001925 โรงเรียนเทศบาล 2(วัดศรีบุรีรตนาราม) 1 16 5
55 001922 โรงเรียนเทศบาล 4(วัดบำรุงธรรม) 1 20 3
รวม 218 675 372
1047

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]