หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สมุทรสาคร เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002259 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2 3 2
2 002643 โรงเรียนบ้านคลองตัน 1 1 1
3 002644 โรงเรียนบ้านคลองแค 5 16 8
4 002142 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 2 6 4
5 002747 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 5 16 8
6 001843 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 6 71 22
7 002143 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 7 13 11
8 002440 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 7 31 14
9 001835 โรงเรียนวัดคลองครุ 5 26 11
10 002248 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 2 4 3
11 002645 โรงเรียนวัดท่าเสา 4 35 6
12 001836 โรงเรียนวัดธรรมโชติ 1 1 1
13 001840 โรงเรียนวัดนางสาว 18 37 30
14 002913 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 1 3 2
15 002642 โรงเรียนวัดบางขุด 1 3 2
16 002141 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 3 8 5
17 001842 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1 2 1
18 002922 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 2 2 2
19 002647 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 3 16 8
20 002657 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 13 40 24
21 002147 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 8 26 16
22 002659 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 3 11 4
23 001837 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 5 13 8
24 002658 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 3 14 6
25 002866 โรงเรียนวัดศิริมงคล 1 5 2
26 002870 โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 1 1
27 002746 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 2 7 2
28 002258 โรงเรียนวัดหนองบัว 3 8 6
29 001982 โรงเรียนวัดอ่างทอง 2 7 3
30 001839 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 1 2 1
31 002914 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 1 1 1
32 002915 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 1 1 1
33 002841 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 5 49 15
34 002145 โรงเรียนวัดโสภณาราม 12 49 28
35 002144 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1 3 2
36 002921 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 2 5 2
37 002146 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 1 3 2
38 002840 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 2 4 3
39 001838 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 2 2 2
40 001833 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 15 52 27
41 001834 โรงเรียนเอกชัย 25 92 36
42 002257 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 1 15 4
43 002249 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 1 1
44 002865 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1 5 2
45 002245 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 2 29 8
46 002856 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 4 4 4
47 002204 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 3 3 3
48 002640 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 2 4 3
49 002923 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1 10 1
50 002646 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 10 10 10
51 002924 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 1 1 1
52 002838 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 2 4 3
53 001841 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 8 36 17
54 002656 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 1 5 2
รวม 222 816 392
1208

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]