หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สมุทรสงคราม เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002908 โรงเรียนชองลมวรรณาราม 1 1 1
2 002860 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 1 3 2
3 002854 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 10 22 16
4 002850 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 4 8 7
5 002925 โรงเรียนบ้านดอนจั่น 1 1 1
6 002931 โรงเรียนบ้านบางนางลี่ 1 2 1
7 002868 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1 2 1
8 002871 โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ 1 3 2
9 002859 โรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ) 2 3 3
10 002842 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 12 56 25
11 002846 โรงเรียนวัดดาวโด่ง 3 5 5
12 002852 โรงเรียนวัดตะโหนดราย 1 3 2
13 002907 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 1 1 1
14 002853 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง 3 10 5
15 002845 โรงเรียนวัดบางน้อย 8 44 21
16 002911 โรงเรียนวัดบางประจันต์ 1 1 1
17 002927 โรงเรียนวัดปากง่าม 1 3 2
18 002844 โรงเรียนวัดปากสมุทร 8 40 20
19 002839 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 11 40 22
20 002864 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 1 1 1
21 002849 โรงเรียนวัดสวนแก้ว 3 7 6
22 002855 โรงเรียนวัดเขายี่สาร 1 1 1
23 002861 โรงเรียนวัดเสด็จ 1 3 2
24 002848 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 2 5 2
25 002847 โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 1 3 2
26 002843 โรงเรียนวัดโคกเกตุ 2 5 3
27 002926 โรงเรียนวัดโรงธรรม 1 16 5
28 002857 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 1 1 1
29 002867 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 6 8 7
30 002836 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 43 121 71
31 002837 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 10 52 18
32 002930 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 8 12 8
33 002909 โรงเรียนดรุณานุกูล 1 1 1
34 002858 โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 1 3 2
35 002862 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 1 1 1
36 002851 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1 15 3
37 002937 โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส 2 8 2
38 002910 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว 2 4 3
39 002863 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 4 4 4
รวม 163 519 281
800

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]